به طور کلی مراحل تبدیل الیاف به نخ را ریسندگی می نامند و ماشین آلات لازم برای عملیات ریسندگی در مورد انواع مختلف الیاف و نخ‌ها متفاوت است، مثلاً ماشینهایی که برای ریسندگی نخ های پشمی مورد استفاده قرار میگیرند با مشاینهای ریسندگی نخ های پنبه ای تفاوت دارد.

روشهای ریسندگی در مورد الیاف پنبه

به طور کلی عمیلات ریسندگی در مورد الیاف پنبه به دو روش انجام میگیرد.

1- روش ریسندگی با شانه زنی: این روش برای تهیه نخهای مرغوب و ظریف به کار گرفته می شود. و مواد اولیه برای این روش غالباً پنبه های خیلی خوب و طویل می باشند

2- روش ریسندگی بدون شانه زنی: این روش برای تهیه نخهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد و چون پنبه های ایرانی غالباً از نوع الیاف بلند نیستند، از این جهت، در کارخانه های ریسندگی ایران، روش ریسندگی با شانه زنی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. در زیر خط ریسندگی با روش های شانه زنی و بدون شانه زنی نشان داده شده است.

مراحل تولید نخ پنبه ای

با وجود اینکه عملیات ریسندگی در مراحل تولید برای الیاف مختلف مانند پشم و پنبه با یکدیگر فرق داشته و ماشین آلات مورد استفاده آنها نیز متفاوت است در تهیه نخهای پنبه ای نیز تفاوتهایی وجود دارد که به نوع الیاف پنبه و نوع نخ مصرفی بستگی دارد. در این جدول که مراحل ریسندگی با دو روش نشان داده شده باز هم نسبت به نوع الیاف مصرفی و نوع نخهای تولیدی قابل تغییر است. به عنوان مثال، به کارگیری نوع و تعداد ماشین آلات لازم در قسمت حلاجی برای باز کردن و تمیز کردن الیاف نسبت به نوع الیاف و میزان درصد ناخالصی موجود در آن فرق می کند و یا مراحل چندلاکنی فیتیله ممکن است یک بار مورد استفاده قرار بگیرد.

درجه مرغوبیت الیاف: درجه مرغوبیت الیاف پنبه، غالباً نسبت به طول و میزان درصد مواد خارجی در آنها تعیین می شود و واضح است که هر اندازه الیاف تمیزتر و داری طول بلندتری باشند، مرغوبترند. بخصوص الیاف بلندتر از لحاظ نساجی اهمیت ویژه ای دارد و میتوان از آنها نخ های خوب و ظریف تهیه کرد. 

بطور کلی طبقه بندی طولی الیاف پنبه تقریباً مطابق جدول زیر در نظر گرفته می شود.

نوع الیاف حدود طول(میلیمتر) حدود قطر (میکرون)
بلند 34-50 10-15
متوسط 26-32 12-17
کوتاه 10-25 13-22

بطوری که ملاحظه می شود، الیاف پنبه بر عکس الیاف پشم هر اندازه طول الیاف بلندتر باشد، قطر آن کمتر بوده و این یک خاصیت بسیار خوب دیگری است که در الیاف پنبه بلند وجود دارد و در مورد ریسندگی برای تهیه نخهای ظریف و بادوام حائز اهمیت است.

واحدهای اندازه گیری: برای اندازه گیری محصول هر یک از ماشینهای ریسندگی واحدهای مختلفی به کار می رود که به ترتیب زیر است:

مراحل تولید نام محصول واحدهای اندازه گیری (متریک)
حلاجی بالش گرم بر متر
کاردینگ فیتیله گرم بر متر
چند لاکنی فیتیله فیتیله گرم بر متر
مقدمات شانه زنی بالشچه گرم بر متر
نیم تاب نیمچه نخ نمره متریک
تمام تاب نخ نمره متریک